Kriminalitet kopplad till avställda bilar

Skriftlig fråga 2018/19:327 av Lars Mejern Larsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Samhällets alla delar behöver samverka för att minska möjligheten till att begå brott. Det handlar om förebyggande arbete på olika nivåer, både när det kommer till den sociala och till den materiella sidan. Samtidigt behövs det lagar som förhindrar brott, exempelvis mot vapeninnehav och användning av vapen.

Ett problem som har blivit vanligt är hur avställda fordon används i kriminell verksamhet. Det rör sig om bilar som har körförbud och har bötfällts otaliga gånger. Som regel gäller att ett avställt fordon inte får brukas (17 § lag om vägtrafikregister). Att medvetet låna ut ett sådant fordon utgör brott enligt både fordonsförordningen och lag om vägtrafikregister. Problemet är att fordonen på papperet ägs av så kallade målvakter som ofta har stora skuldberg och domar. De lånar i sin tur ut bilarna till kriminella.

Problematiken är svårlöst. Det finns helt enkelt inga tydliga lagar som ger polisen stöd. De poliser som jag träffar och som även VF har rapporterat om uttrycker stor frustration över att de ena dagen kan beslagta en bil, andra dagen får se att den rullar i trafiken igen och tredje dagen kanske beslagtar den på nytt – med en ny förare och fortfarande helt oskattad. På så sätt kommer polisen inte åt de riktiga bovarna, utan det blir målvakten som återigen samlar in ytterligare en bot. Dagens lagstiftning gör det helt enkelt svårt för polisen att komma åt brottslingar som använder sig av avställda fordon i sin kriminella verksamhet. Jag ställer därför följande fråga till ansvarigt statsråd: 

 

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta inom sitt ansvarsområde för att stoppa kriminaliteten som är kopplad till avställda bilar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-28 Överlämnad: 2019-02-28 Anmäld: 2019-03-01 Svarsdatum: 2019-03-06 Sista svarsdatum: 2019-03-06
Svar på skriftlig fråga