Kriminalisering av deltagande i och samröre med kriminella gäng

Skriftlig fråga 2019/20:2069 av Johan Forssell (M)

Johan Forssell (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Den grova gängbrottsligheten har blivit allt värre under senare år. Skjutningarna har på många håll blivit vardag. Bara de senaste fyra åren har fler än 150 personer dödats i över 1 100 skjutningar. De kriminella gängen har ofta kopplingar till utsatta områden och påverkar både befolkningen i områdena och myndigheterna. De brottsbekämpande myndigheterna har svårigheter att upprätthålla lag och ordning, vilket leder till att otryggheten är högre i dessa områden är på andra ställen. De kriminella gängens våldskapital bidrar också till att skrämma vittnen, och våldet drabbar även helt oskyldiga offer.

Samhällsutvecklingen visar att dagens regler uppenbart behöver kompletteras. Mot den bakgrunden vill Moderaterna införa en bredare kriminalisering som träffar den som aktivt deltar i eller på annat sätt har samröre med kriminella gäng. Förslaget omfattar både deltagande i ett kriminellt gäng och samröre med ett kriminellt gäng.

Det pågår för närvarande ett arbete för att se över om deltagande i terroristorganisationers verksamhet ska kriminaliseras. En sådan förändring kräver sannolikt ändring i grundlag. Moderaterna har tidigare föreslagit att detta arbete ska inkludera samtliga våldsbejakande organisationer. Med hänsyn till den samhällsfara som de kriminella gängen i Sverige numera representerar finns anledning att även inkludera deltagande i ett kriminellt gäng i ett förbud. Föreningsfrihetens syfte har aldrig varit att skydda kriminellas rätt att organisera sig.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Är ministern beredd att ställa sig bakom Moderaternas förslag om att införa ett förbud mot deltagande i och samröre med kriminella gäng och ge den sittande grundlagsutredningen i uppdrag att se över föreningsfriheten även i detta avseende?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2020-08-28 Överlämnad: 2020-08-30 Anmäld: 2020-09-03 Svarsdatum: 2020-09-11 Sista svarsdatum: 2020-09-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga