krigsmaterielexporten till USA

Skriftlig fråga 2002/03:694 av Jóhannesson, Berit (v)

Jóhannesson, Berit (v)

den 19 mars

Fråga 2002/03:694

av Berit Jóhannesson (v) till näringsminister Leif Pagrotsky om krigsmaterielexporten till USA

USA och Storbritannien avser att gå till militärt angrepp mot Irak. Detta angrepp är enligt internationell folkrättsexpertis ett uppenbart brott mot såväl FN-stadgan som mot folkrätten. Enligt de riktlinjer för svensk krigsmaterielexport som riksdagen antagit ska Sverige inte exportera krigsmateriel till länder indragna i väpnade konflikter. Om USA och Storbritannien genomför sitt planerade angrepp bryter dessa stater dessutom mot FN-stadgan och folkrätten.

Jag vill fråga statsrådet:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att leva upp till de svenska reglerna för krigsmaterielexport samt de krav som folkrätten och FN-stadgan ställer?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2003-03-19 Anmäld: 2003-03-19 Besvarad: 2003-03-27 Svar anmält: 2003-03-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-03-27)