krigsmaterielexport till Libyen

Skriftlig fråga 2004/05:123 av Jóhannesson, Berit (v)

Jóhannesson, Berit (v)

den 15 oktober

Fråga 2004/05:123

av Berit Jóhannesson (v) till statsrådet Gunnar Lund om krigsmaterielexport till Libyen

Den 11 oktober hävde EU sanktionerna, inklusive vapenembargot, mot Libyen. Därmed hävdes förbudet för vapenexport från EU till Libyen som varit i kraft sedan 1986. Sveriges utrikesminister Laila Freivalds stödde beslutet. Enligt medierna har ett av argumenten bakom beslutet att häva embargot varit att Italien vill sälja krigsmateriel till Libyen som ska användas för att kunna stoppa flyktingar. En av anledningarna till att flyktingar flyr från Libyen är naturligtvis att situationen för de mänskliga rättigheterna i landet är under all kritik. Landet är en hårdför diktatur, där omfattande och grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna förekommer, där press- och yttrandefriheten är obefintlig och där oberoende människorättsorganisationer är förbjudna. Enligt UD:s egen rapport över situationen för de mänskliga rättigheterna i Libyen under 2003 uppvisar regimens respekt för mänskliga rättigheter "en lång rad problem och brister". Mot bakgrund av dessa problem samt att mänskliga rättigheter är "ett centralt villkor" som anges i det svenska regelverket för krigsmaterielexport förutsätter jag att Sverige inte kommer att utfärda tillstånd för krigsmaterielexport till Libyen. Det vore vidare logiskt om Sverige inom EU verkar för en mycket restriktiv hållning. Men det vore på sin plats med ett tydliggörande från utrikesministern på denna punkt.

Jag vill fråga utrikesminister Laila Freivalds:

Avser ministern att verka för en restriktiv hållning vad gäller Sveriges och EU:s krigsmaterielexport till Libyen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Anmäld: 2004-10-15 Inlämnad: 2004-10-15 Besvarad: 2004-10-29 Svar anmält: 2004-11-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-10-29)