Kreosotförbud och järnväg

Skriftlig fråga 2007/08:159 av Pedersen, Peter (v)

Pedersen, Peter (v)

den 24 oktober

Fråga

2007/08:159 Kreosotförbud och järnväg

av Peter Pedersen (v)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Kemikalieinspektionen vill förbjuda impregnering med kreosot i järnvägssliprar. Det är bra att ett farligt ämne som kreosot inte används så att det kan skada människor och djur. Banverket har dock med anledning av detta uttalat att de i så fall inte längre har råd att underhålla banor med träsliprar, vilket innebär att dessa banor hotas av nedläggning. Det handlar då om nedläggning av ca 400 mil järnväg, det vill säga en tredjedel av det svenska järnvägsnätet. Det skulle då ske samtidigt som vi av klimatskäl har all anledning att mer än någonsin öka andelen transporter på spår.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

Vad avser statsrådet att göra för att ett eventuellt förbud av kreosotimpregnerade träsliprar inte leder till att 400 mil av landets järnvägssträckor läggs ned?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-10-24 Anmäld: 2007-10-25 Besvarad: 2007-10-31 Svar anmält: 2007-10-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-10-31)