Kreditkrisen och småföretagen

Skriftlig fråga 2008/09:196 av Andersson, Jan R (m)

Andersson, Jan R (m)

den 30 oktober

Fråga

2008/09:196 Kreditkrisen och småföretagen

av Jan R Andersson (m)

till finansminister Anders Borg (m)

Regeringens hantering av den internationella finanskrisen har hittills i alla delar skötts på ett föredömligt sätt genom tydliga signaler genom bland annat insättningsgarantier och en europeisk överenskommelse. På så sätt har förtroendet för svensk ekonomi i allt väsentligt kunnat upprätthållas och därmed onödiga skador i form av konkurser och förlorade jobb kunnat undvikas.

Under den förra inhemska bankkrisen i början av 90-talet sattes uppemot 60 000 företag i konkurs på grund av att banker drog in krediter till företag. Det är på inget sätt önskvärt att ett liknande scenario återigen blir aktuellt.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att tillförsäkra att svenska småföretag inte drabbas av en kreditkris liknande den som skedde i början av 90-talet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-10-30 Anmäld: 2008-10-30 Besvarad: 2008-11-05 Svar anmält: 2008-11-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-11-05)