Kreditkortsfakturor

Skriftlig fråga 2017/18:275 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

När en privatperson betalar en kreditkortsfaktura via internetbanken syns inte totalbeloppet av summan som personen ska betala utan endast det lägsta beloppet som måste betalas visas. Det är då lätt för den som ser summan att denne väljer att endast betala detta lägsta belopp som syns på skärmen. Resultatet blir att krediten övergår i extra räntekostnader. På längre sikt kan det leda till ökad skuldsättning för den enskilde och en obehaglig lånekarusell där nya lån ska betala av gamla skulder.

Vill man som bankkund i dag se hela summan som ska betalas måste man via internetbanken nämligen gå in och undersöka de uppgifter som står på e-fakturan. Resultatet av detta förfaringssätt har inneburit att många kreditkortsinnehavare tvingas till att betala resten av sina skulder på avbetalning. Konsumentverket har under 2017 fått ta emot många synpunkter och klagomål på detta förfaringssätt och menar att det blir problematiskt om endast det lägsta belopp som man kan betala är förifyllt, i motsats till hela skuldsumman.

En av Sveriges banker har uppmärksammat problematiken och tagit kontakt med det ansvariga kreditbolaget med frågan om de avser att ändra möjligheten att se hela summan som ska betalas i stället för det minsta möjliga beloppet. Men svaret var negativt.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Per Bolund:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder mot bakgrund av att Konsumentverket anser att e-fakturor för betalkort är problematiskt utformade?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-11-14 Överlämnad: 2017-11-15 Anmäld: 2017-11-16 Svarsdatum: 2017-11-22 Sista svarsdatum: 2017-11-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga