Kreditköp av medicin

Skriftlig fråga 2005/06:1020 av Gustafsson, Billy (s)

Gustafsson, Billy (s)

den 16 februari

Fråga 2005/06:1020 av Billy Gustafsson (s) till statsrådet Ylva Johansson (s)

Kreditköp av medicin

Oaktat högkostnadsskydd för medicinkostnader finns flera exempel där engångskostnaden för den enskilde blir hög, särskilt vid det första medicinuttaget. En kostnad på mer än 1 000 kr är inte ovanlig. En möjlighet till kreditköp finns för att den med små ekonomiska omständigheter inte ska behöva avstå från en ordinerad medicin.

Flera personer har vittnat om att de på grund av betalningsanmärkningar blivit nekade möjligheten till kreditköp av medicin. I stället har de hänvisats till kommunernas försörjningsstöd men där blivit nekade ekonomiskt bistånd.

Konsekvensen riskerar att bli att människor med de sämsta ekonomiska förutsättningarna inte har råd eller möjlighet att få de mediciner som de ordinerats.

Min fråga till statsrådet är:

Hur ser statsrådet på ovan beskriven situation och vilka åtgärder kan vi förvänta oss ska vidtas för att ingen av ekonomiska skäl ska behöva avstå från nödvändig medicinering?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-02-16 Anmäld: 2006-02-16 Besvarad: 2006-02-22 Svar anmält: 2006-02-22
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-02-22)