Kreditgarantisystem

Skriftlig fråga 2007/08:423 av Backman, Hans (fp)

Backman, Hans (fp)

den 7 december

Fråga

2007/08:423 Kreditgarantisystem

av Hans Backman (fp)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Den svenska bostadspolitiska debatten fokuserar ofta på städernas situation där höga boendekostnader och liten nyproduktion utgör stora problem. Landsbygdens och de små kommunernas problem kommer ofta i skymundan.

I stora delar av Sverige är situationen sådan att produktionskostnaden för ett nytt hus är långt högre än vad huset sedan värderas till på marknaden. Det innebär svårigheter att få lån. Detta leder till att det inte byggs på landsbygden och ofta inte heller i små kommuner, trots att det i vissa fall finns både behov av bostäder och tillgång på billig mark i attraktiva lägen. Så är det bland annat i min hemtrakt i Hofors och Torsåker i västra Gästrikland och i delar av Hälsingland.

Två faktorer ställer till extra problem på landsbygden och i små kommuner när det gäller bostäder och annan byggnation. Det är dels den allmänna utvecklingen som lett fram till en icke fungerande byggmarknad, dels problemen med riskkapital. Därför vill jag se en anpassning av det redan existerande statliga självfinansierade kreditgarantisystemet så att man får en bättre möjlighet att lånefinansiera byggkostnaderna på landsbygden och i små kommuner.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga om statsrådet är beredd att ta initiativ till en anpassning av det redan existerande statliga självfinansierade kreditgarantisystemet så att man får en bättre möjlighet att lånefinansiera byggkostnader på landsbygden.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-12-07 Anmäld: 2007-12-07 Besvarad: 2007-12-12 Svar anmält: 2007-12-12
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-12-12)