Krav på tågstopp

Skriftlig fråga 2013/14:662 av Monica Green (S)

Monica Green (S)

till Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

 

I takt med privatiseringen av och ökad konkurrens på järnvägen blir det färre stopp för snabbtågen i Skövde. Detta är djupt olyckligt med tanke på Skövdes position som nav i Västra Götaland och som regionalnod. Det finns ett stort antal dag- och veckopendlare till och från Skövde. Många tågstopp är oerhört viktigt för Försvarsmakten, Skaraborgs sjukhus, Högskolan i Skövde, Gothia Science Park och Volvo.

Det mest aktuella fallet med färre stopp är SJ:s ansökan till Trafikverkets tågplan där de vill minska antalet stopp med snabbtåg i Skövde med sju stopp.

Skulle det bli möjligt försvårar det tillväxten av jobb i Skaraborg. Det försvårar för såväl företag och arbetspendlare som kommuner.  Det leder i sin tur till en oro för framtiden om att det ska bli allt färre tågstopp framöver på grund av den ökade konkurrensen, som i så fall motverkar sitt syfte.

Vad avser statsrådet att göra för att förhindra en utveckling med färre tågstopp, och avser statsrådet att ta några initiativ för att säkerställa jobben genom att tydliggöra krav på tågstopp?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-06-04 Överlämnad: 2014-06-05 Besvarad: 2014-06-11 Sista svarsdatum: 2014-06-11
Svar på skriftlig fråga