Krav på skriftliga avtal och fullmakter vid telefonförsäljning

Skriftlig fråga 2013/14:171 av Petersson i Stockaryd, Helene (S)

Petersson i Stockaryd, Helene (S)

den 6 december

Fråga

2013/14:171 Krav på skriftliga avtal och fullmakter vid telefonförsäljning

av Helene Petersson i Stockaryd (S)

till statsrådet Birgitta Ohlsson (FP)

Många företag marknadsför och säljer sina produkter eller tjänster via telefonförsäljningsbolag. Telefonförsäljningsbolagen anlitas för att sälja tjänster eller produkter. Oftast är avtalen utformade så att telefonförsäljningsbolagen måste sälja uppdragsgivarens produkter eller tjänster för att få betalt. Det bidrar till att de oseriösa telefonförsäljningsbolagen blir aggressiva i sin försäljning och aktivt väljer att strunta i de etiska regler som finns.

Det är inte ovanligt att konsumenter hävdar att de inte köpt något via telefon, men trots det får de hem något de inte köpt i brevlådan och har svårt att häva köpet. I dag räcker det med ett samtal via telefon för att ingå ett avtal som kan innebära att man binder sig i flera år framöver, utan att egentligen fått ta del av de fullständiga villkoren. Ofta innebär ett tecknande av ett nytt el- eller teleavtal att ett annat måste sägas upp.  Försäljningsbolaget erbjuder sig att ombesörja även detta, vilket konkret innebär att bolaget anser sig ha fått fullmakt att exempelvis avsluta kundens tidigare avtal.

Många konsumenter, inte minst äldre, blir lurade att byta abonnemang eller att köpa eller testa produkter och tjänster som de senare har svårt att ta sig ur. Det kan också innebära att de har kvar dryga kostnader från det gamla avtalet. För att slippa oklarheter skulle det underlätta för alla parter om det krävdes skriftliga avtal vid alla former av telefonförsäljning, så att konsumenten får avtalen och avtalsvillkoren till sig och skriftligen måste godkänna dem.

Med anledningen av det ovannämnda undrar jag följande:

Är konsumentministern och regeringen är beredda att göra förändringar i lagstiftningen vad gäller kravet på att avtal och fullmakter ska ingås skriftligen för att stärka konsumenternas skydd vid telefonförsäljning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-12-06 Anmäld: 2013-12-06 Besvarad: 2013-12-10 Svar anmält: 2013-12-10
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-12-10)