Krav på objektivitet hos Sieps

Skriftlig fråga 2005/06:1796 av Holm, Ulf (mp)

Holm, Ulf (mp)

den 13 juni

Fråga 2005/06:1796 av Ulf Holm (mp) till vice statsminister Bosse Ringholm (s)

Krav på objektivitet hos Sieps

Enligt uppdrag har Svenska institutet för europapolitiska studier, Sieps, till uppgift att bedriva och främja forskning, utvärdering, analys och studier i europapolitiska frågor med inriktning på områdena ekonomi och handel, statsvetenskap och juridik. Vidare står: Sieps strävar efter att fungera som en länk mellan den akademiska världen och beslutsfattare på olika nivåer. Genom att publicera rapporter, anordna seminarier samt genom debatt i media är förhoppningen att forskningen om det framtida Europa ska ges ytterligare näring.

Verksamheten bygger på förordning om instruktion för Expertgruppen för EU-frågor, vilken utfärdads den 26 april 2001. I första paragrafen står bland annat: Verksamheten skall inriktas på att självständigt och objektivt fördjupa och bredda underlaget för sådana ställningstaganden som har betydelse för utvecklingen av Europeiska unionen (EU) och för Sveriges EU-politik

Frågan gäller hur objektiv Sieps är med sin forskning och det man redovisar externt, bland annat vid seminarier. Vid ett seminarium i riksdagen den 7 juni 2006 medverkade kanslichefen för Sieps och talade under rubriken Var står EU idag? @ en lägesrapport. Under denna lägesrapport framhölls bland annat hyllningar till att EU nu äntligen skaffat sig en gemensam säkerhets- och utrikespolitik och förmåga att agera gemensamt militärt. Jag menar nog att denna lägesrapport långt ifrån kan sägas vara objektiv, vilket därmed också devalverar Sieps till en ja-till-EU-myndighet.

Jag vill fråga vice statsministern om han är beredd att i nästa års regleringsbrev till Sieps förtydliga uppdraget till dem för att garantera objektiviteten, så att deras trovärdighet kan säkerställas.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-06-13 Anmäld: 2006-06-13 Besvarad: 2006-06-21 Svar anmält: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-06-21)