Krav på giftfria leksaker

Skriftlig fråga 2013/14:207 av Oskarsson, Christina (S)

Oskarsson, Christina (S)

den 17 december

Fråga

2013/14:207 Krav på giftfria leksaker

av Christina Oskarsson (S)

till statsrådet Ewa Björling (M)

Julen är leksaksinköpens stora tid. Tyvärr tycks leksaker ha blivit ett växande gifthot i våra barns vardag.

På tio år har användningen av kemikalier mer än fördubblats, och nästan hälften av dem anses av Kemikalieinspektionen vara hälsofarliga. Kemikalieinspektionen har inte minst tittat på gifter i leksaker eftersom små barn gärna stoppar sådana i munnen och biter i dem. I fjol rapporterades att mellan 5 och 30 procent av de kontrollerade varorna innehöll för höga halter av miljö- eller hälsofarliga kemikalier. Det är svårt som konsument att veta om det finns några farliga kemikalier i de varor vi köper. Något krav på innehållsdeklaration finns inte för varor.

Av alla leksaker som säljs inom EU är 85 procent tillverkade i Kina, enligt FN. Och det är också leksaker från Kina som innehåller flest otillåtna kemikalier. När Greenpeace i Kina i fjol testade 30 slumpvis utvalda leksaker från affärer i fyra stora städer visade sig 21 av dem innehålla skadliga halter av ftalater. Men så var heller inte ftalater i leksaker förbjudna i Kina.

Genom vilka åtgärder avser handelsministern att föra in krav på giftfrihet hos varorna i frihandeln, i synnerhet i fråga om leksaker?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-12-17 Anmäld: 2013-12-17 Svar anmält: 2014-01-14 Besvarad: 2014-01-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-01-14)