Krav på egna rum för ensamkommande barn

Skriftlig fråga 2012/13:27 av Alfsson, Thoralf (SD)

Alfsson, Thoralf (SD)

den 8 oktober

Fråga

2012/13:27 Krav på egna rum för ensamkommande barn

av Thoralf Alfsson (SD)

till statsrådet Tobias Billström (M)

När Socialstyrelsen inspekterar boende för asylsökande ensamkommande barn kräver man att dessa barn inte ska behöva dela rum med något annat barn/ungdom. Detta gör man på väldigt lösa grunder genom sin tillämpning av SOSFS 2003:20, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem för vård och boende 3 kap. 1 §, där följande kan läsas under Allmänna råd:

”I ett hem för vård eller boende bör den enskilde i regel ha ett eget rum. Undantag bör dock kunna göras vid t.ex. familjebehandling.”

I dessa fall handlar det om personer vars asylansökan fortfarande behandlas av Migrationsverket. Dessa boenden är alltid delade på antingen pojkar eller i några fall flickor, så några problem i detta avseende föreligger inte.

Detta innebär kraftigt ökade kostnader för de kommuner som driver dessa boenden enligt avtal med Migrationsverket.

Min fråga till statsrådet är följande:

Avser statsrådet att vidta någon åtgärd med anledning av det anförda?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2012-10-08 Anmäld: 2012-10-15 Besvarad: 2012-10-17 Svar anmält: 2012-10-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-10-17)