Krav på AP-fonderna att redovisa utsläpp av växthusgaser

Skriftlig fråga 2014/15:335 av Ulla Andersson (V)

Ulla Andersson (V)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Enligt Världsnaturfonden ökar AP-fondernas innehav i kol-, olje- och gasbolag tvärtemot vad klimatet kräver. Första, Tredje och Sjunde AP-fonden har ökat sina kolinnehav under de senaste 18 månaderna med 5,2 miljarder kronor, medan Andra och Fjärde AP-fonden glädjande nog har minskat sina innehav med 1,7 miljarder kronor. Totalt sett innebär detta dock en ökning med 3,2 miljarder kronor. En förklaring som Sjunde AP-fonden avger är att om investeringarna överlag ökar i kolindustrin så gör deras investeringar det också. De granskar inte enskilda bolag.

Detta innebär förstås att AP-fondernas innehav bidrar till stora utsläpp av växthusgaser.

Min fråga till statsrådet Per Bolund blir därför följande:

 

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att AP-fonderna ska redovisa beräknade utsläpp av växthusgaser för sina investeringar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-03-20 Överlämnad: 2015-03-20 Anmäld: 2015-03-24 Svarsdatum: 2015-04-01 Sista svarsdatum: 2015-04-01
Svar på skriftlig fråga