Kränkningar och övergrepp på barnhem

Skriftlig fråga 2005/06:1483 av Andersson, Magdalena (m)

Andersson, Magdalena (m)

den 27 april

Fråga 2005/06:1483 av Magdalena Andersson (m) till statsrådet Morgan Johansson (s)

Kränkningar och övergrepp på barnhem

I december 2005 frågade jag statsrådet Morgan Johansson vilka åtgärder han avsåg att vidta för att aktualisera frågorna om ansvar och kompensation till personer som blivit utsatta för kränkningar, övergrepp och vanvård vid institutioner inom den sociala barnavården under perioden 1950@1980.

I min fråga hänvisade jag till ett uppdrag som Socialstyrelsen fått att utreda, fast av någon anledning ingick det inte i deras uppdrag att överväga ansvarsfrågor eller kompensation till de drabbade.

I statsrådets svar till mig hänvisade han till detta uppdrag till Socialstyrelsen som sedan skulle vara ett underlag för vidare övervägande. Uppdraget skulle redovisas senast den 31 mars 2006. Eftersom detta datum nu är passerat och det således bör finnas det underlag som krävs för att på ett korrekt sätt hantera frågan, frågar jag åter statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att aktualisera frågorna om ansvar och kompensation till personer som blivit utsatta för kränkningar, övergrepp och vanvård vid institutioner inom den sociala barnavården under perioden 1950@1980?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-04-27 Anmäld: 2006-04-27 Besvarad: 2006-05-04 Svar anmält: 2006-05-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-05-04)