Kränkningar av lärare

Skriftlig fråga 2017/18:577 av Boriana Åberg (M)

Boriana Åberg (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

På senare tid har ett stort problem i Skåne uppmärksammats, nämligen att lärare känner rädsla för att gå till arbetet och ställer in lektioner som en följd av att deras elever utsätter dem för förnedring, dödshot och misshandel.

En granskning som gjorts av Sydsvenskan, där tidningen begärt ut alla rapporterade incidenter under hösten på tio slumpvis utvalda skolor i Malmö, utgör chockerande läsning. Lärare som blivit huggna med glasbitar, slagna och dödshotade och som fått kränkande kommentarer om både utseende och personliga egenskaper är några exempel på alla de vittnesmål som tidningen rapporterar om.

Tyvärr är hot, våld och trakasserier ingen ny företeelse i svensk skola. Under en längre tid har det rapporterats om lärare som hotas av elever, och det är en utveckling som är fullständigt oacceptabel. Skolan är en plats som är avsedd för elevers lärande, men det är också lärarnas arbetsplats på vilken de ska känna sig trygga och ha goda förutsättningar att göra sitt jobb.

Bara i Malmö finns ca 5 600 anställda fördelat på ett sjuttiotal grundskolor. Det faktum att antalet kränkningar mot lärare har ökat med 121 procent säger en hel del om vidden på problematiken. Regeringen har ett enormt arbete framför sig, ett arbete som måste fortsätta till den dag då alla dessa rapporter upphör och vi har skapat ordning och reda i skolan. Det är en ren nödvändighet, för såväl lärares som elevers skull.

Med anledning av ovanstående vill jag därför fråga utbildningsminister Gustaf Fridolin:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att lärare inte ska utsättas för våld och kränkningar av elever?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-01-12 Överlämnad: 2018-01-15 Anmäld: 2018-01-16 Svarsdatum: 2018-01-24 Sista svarsdatum: 2018-01-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga