Kränkning av mänskliga rättigheter i Burma

Skriftlig fråga 2015/16:1406 av Jamal Mouneimne (S)

Jamal Mouneimne (S)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

FN:s människorättsschef kritiserar de styrande i Burma för att utsätta den muslimska minoriteten rohingya för diskriminering och övergrep som kan utgöra ett brott mot mänskliga rättigheter.

Sedan fredspristagaren Aung San Suu Kyis regering tog över makten har hon fått kritik för att inte göra något åt förtrycket mot folkgruppen.

Sedan juni förra året har tusentals människor mördats och tiotusentals drivits på flykt. Det förekommer rapporter om bristande rättssäkerhet, tvister om mark, tvångsarbete och tvångsförflyttning. Rohingyafolket i Burma uppgår till ungefär 800 000 människor, är statslösa och nekas burmesiskt medborgarskap.

Trots detta hävde EU sanktionerna mot Burma samtidigt som Human Rights Watch (HRW) publicerade sin 157 sidor långa rapport om attackerna mot rohingyas det senaste året.

Tyvärr går utvecklingen åt fel hål. I september 2015 antogs den sista av fyra så kallade ras- och religionslagar – ett kontroversiellt lagpaket som lades fram av Burmas ultranationalistiska grupp Ma Ba Tha. Lagarna strider mot grundläggande mänskliga rättigheter om religionsfrihet och drabbar särskilt Burmas muslimska minoritet. Med anledning av denna ohållbara situation för rohingyafolket och inte minst för kvinnor som utsatts för våld och övergrepp, vill jag ställa följande fråga till utrikesminister Margot Wallström:

 

Hur arbetar ministern och regeringen för att tydligt markera att man förväntar sig att den burmesiska regeringen skyddar befolkningen oavsett ursprung och samtidigt upphäver lagar och policyer som diskriminerar minoriteter?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2016-06-22 Överlämnad: 2016-06-23 Anmäld: 2016-06-27 Sista svarsdatum: 2016-06-29 Svarsdatum: 2016-07-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga