Kränkning av internationell rätt på Guantánamo

Skriftlig fråga 2006/07:1325 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 8 juni

Fråga

2006/07:1325 Kränkning av internationell rätt på Guantánamo

av Luciano Astudillo (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Krav ställs nu på en opartisk civil utredning av omständigheterna kring det dödsfall i Guantánamolägret som rapporterades av det amerikanska försvarsdepartementet den 30 maj. Den amerikanska militären har inte avslöjat mannens identitet utan bara meddelat att ett självmord har inträffat.

Denna tragedi visar med all tydlighet att Guantánamolägret omedelbart måste stängas. Om inte de amerikanska myndigheterna agerar snabbt fruktar bland annat Amnesty att fler fångar kommer att dö. Amerikanska advokater som nyligen besökt sina klienter i lägret berättar att flera av fångarna är i mycket dåligt psykiskt skick. Det senaste dödsfallet inträffade nästan exakt ett år efter att tre andra fångar begick självmord den 10 juni 2006.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta så att oberoende människorättsexperter får tillträde till fångarna på Guantánamo?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-06-08 Anmäld: 2007-06-08 Besvarad: 2007-06-15 Svar anmält: 2007-06-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-06-15)