Krafttag mot barnäktenskap

Skriftlig fråga 2015/16:652 av Richard Jomshof (SD)

Richard Jomshof (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Sveriges Radios Ekot presenterade den 18 januari en granskning som gör gällande att minst ett 70-tal av de barn som anlände till Sverige i fjol var gifta när de kom. Granskningen är dock endast gjord i sex av landets ankomstkommuner, vilket troligen innebär att siffran är betydlig högre än så.

Det framkommer dessutom att i endast en kommun, närmare bestämt Göteborg, är det praxis att sära på makar om barnäktenskap upptäcks mellan ett barn och en vuxen. I andra kommuner väljer man i stället att låta barnen bo tillsammans med den vuxna person som barnet är gift med, detta trots att barnäktenskap är förbjudet enligt svensk lag.

Med anledning av vad jag här framför undrar jag följande:

 

Anser justitie- och migrationsminister Morgan Johansson att det ska vara tillåtet med barnäktenskap i Sverige? Vidare undrar jag om ministern anser att det ska vara tillåtet för svenska myndigheter att bryta mot svensk lagstiftning på området samt om ministern kommer att agera i frågan.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-01-20 Överlämnad: 2016-01-21 Anmäld: 2016-01-22 Svarsdatum: 2016-01-27 Sista svarsdatum: 2016-01-27
Svar på skriftlig fråga