Kraftledningen till SSAB Oxelösund

Skriftlig fråga 2020/21:3007 av Inge Ståhlgren (S)

Inge Ståhlgren (S)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Det pågår en stor och angelägen klimatomställning inom svensk industri. Att minska utsläppen är också en central och prioriterad del av den Löfvenledda regeringens politik. Att skapa ett hållbart samhälle är nödvändigt för vår planets framtid och är samtidigt en förutsättning för fortsatt välstånd. Miljöfrågorna är globala, och arbetet med att lösa dem måste ske genom samverkan mellan världens länder.

Jag är stolt över hur vi i Sverige tar oss an uppgiften att klara klimatkrisen. Genom att modernisera vårt land siktar vi mot målsättningen att Sverige ska bli det första fossilfria välfärdslandet. Att skapa rätt förutsättningar för att möjliggöra omställningen – både för företag och människor – bör prägla varje ansvarsfull politikers gärning.

SSAB är en viktig del av svensk basindustri, och SSAB Oxelösund är en av Södermanlands läns största privata arbetsgivare. SSAB:s betydelse, både för Sverige och för lokalsamhället, kan inte nog understrykas.

Tillsammans med Vattenfall och LKAB har SSAB tagit initiativet till projektet Hybrit (Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology). Målsättningen är att skapa en fossilfri stålproduktion, från gruva till stål. Tekniken innebär att i stället för det traditionella kokskolet används väte tillverkat av fossilfri el. Processen sker i en elektrisk ljusbågsugn. Restprodukten blir vatten som kan återvinnas för produktionen av vätgas.

Hybrit förväntas sänka koldioxidutsläppen i Sverige med 10 procent och med 7 procent i Finland. Målsättningen är att den fullskaliga fossila processen för ståltillverkning är klar år 2035. Miljönyttan med Hybrit kan inte överdrivas.

Den nya tekniken innebär att SSAB i Oxelösund kommer att behöva använda betydligt mer el. Därför planeras för en helt ny kraftledning från Flen, fram till Oxelösund. Vattenfall Eldistribution planerar att bygga två nya 130-kilovoltsledningar fram till Oxelösund. Kabelsträckningen omfattar cirka sju mil genom skogsmark och odlingsbygd. Omkring 43 procent av sträckningen går i befintlig ledningsgata. Ur driftsäkerhetssynpunkt, servicemöjligheter och för bäst effekt bör ledningarna vara luftburna. Att gräva ned kabeln är inte ett fullgott alternativ, enligt Vattenfall och SSAB.

Det är mycket viktigt att den planerade nya kraftledningen byggs utan förseningar, då det annars finns en betydande risk för stor negativ påverkan både för SSAB Oxelösunds framtid och för de sörmländska arbetstillfällena. Dock har jag fått signaler att beslutsprocessen och tillståndsprövningen för kraftledningen drar ut på tiden, vilket riskerar att påverka Sveriges koldioxidutsläpp negativt.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Vad kan statsrådet och regeringen göra för att påskynda tillståndsprövningen så att kraftledningen kan börja byggas och Hybritprojektet inte riskeras?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-05-26 Överlämnad: 2021-05-27 Anmäld: 2021-05-28 Svarsdatum: 2021-06-02 Sista svarsdatum: 2021-06-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga