kraftledningar i tätbebyggt område

Skriftlig fråga 1999/2000:1086 av Agestav, Amanda (kd)

Agestav, Amanda (kd)

den 6 juni

Fråga 1999/2000:1086

av Amanda Agestav (kd) till näringsminister Björn Rosengren om kraftledningar i tätbebyggt område

Fortfarande finns en mängd kraftledningar ovan jord. Många kommuner skulle av estetiska och säkerhetsmässiga skäl vilja se att dessa grävdes ned. Kraftbolagen säger sig också vara positiva till en nedgrävning av kraftledningarna, då det skulle krävas mindre resurser till underhåll. Problemet är att det inte finns några incitament för vare sig kommunerna eller kraftbolagen att gräva ned dessa ledningar. Enligt min mening borde lagstiftningen skärpas på detta område.

Vilka åtgärder avser ministern vidta mot kraftledningar ovan jord i tätbebyggt område?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-06-06 Anmäld: 2000-06-13 Besvarad: 2000-06-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-06-19)