Kraftigt ökad försäljning av receptfria läkemedel

Skriftlig fråga 2009/10:833 av Andersson, Phia (s)

Andersson, Phia (s)

den 24 maj

Fråga

2009/10:833 Kraftigt ökad försäljning av receptfria läkemedel

av Phia Andersson (s)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Sedan försäljningen av receptfria läkemedel släpptes fri den 1 november 2009 har antalet försäljningsställen ökat från 1 000 till 7 000. Försäljningen av läkemedel, framför allt värktabletter, har samtidigt ökat kraftigt.

Samtidigt som försäljningen ökat kommer rapporter om att kommunernas tillsyn på många håll inte kommit i gång alls. Det saknas rutiner, det är oklart vem i kommunen som ska utöva tillsynen och vilken kompetens som krävs.

De övertramp i handeln som medierna rapporterat om handlar om felaktig skyltning och marknadsföring. Exempelvis har nikotintuggummin placerats bredvid vanliga tuggummin. I något fall har en skylt upplyst kunden om att ett läkemedel botar allergi när det egentligen bara mildrar symtomen.

Riskerna med överkonsumtion av mediciner är väl kända. Redan innan avregleringen var överdosering av värktabletter och den aktiva substansen Paracetamol en vanlig orsak till förgiftning. Läkartidningen konstaterade redan 2005 att Paracetamol är det enskilda läkemedel som överdoseras mest. De noterar också att varje signifikant överdos av Paracetamol innebär risk för akut leverskada, och att omhändertagandet är resurskrävande.

Eftersom försäljningen av bland annat värktabletter ökat kraftigt samtidigt som tillsynen av försäljningen är undermålig är risken för överkonsumtion betydande. Samhället kan stå inför avsevärda problem och kostnader.

Med anledning av detta vill jag fråga socialministern om detta var meningen med avregleringen eller vad ministern annars tänker göra för att komma till rätta med problemet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-05-24 Anmäld: 2010-05-24 Besvarad: 2010-06-02 Svar anmält: 2010-06-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-02)