Kraftiga ökningar av hot och angrepp mot människorättsförsvarare i Colombia

Skriftlig fråga 2005/06:1764 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 5 juni

Fråga 2005/06:1764 av Luciano Astudillo (s) till utrikesminister Jan Eliasson (s)

Kraftiga ökningar av hot och angrepp mot människorättsförsvarare i Colombia

Den senaste tiden har människorättsförsvarare i Colombia utsatts för ett ökande antal hot, trakasserier, stöld av information och i några fall även fysiska angrepp. Bland de grupper eller individer som hotats kan nämnas Advokatkollektivet José Alvear Restrepo (CCAJAR), Kontoret för mänskliga rättigheter och internflyktingar (Codhes), Institutet för folkutbildning (IPC), journalisten Iván Cepeda Vargas i Stiftelsen Manuel Cepeda Vargas, journalisten Hollman Morris, Den folkliga kvinnoorganisationen (OFP) och Fader Javier Giraldo ledare för Centrum för undersökning och folkutbildning (CINEP). Hoten har vanligen undertecknats av grupper som betecknar sig som den nya generationen självförsvarsgrupper vilket är vad paramilitären kallat sig. Det är anmärkningsvärt att detta sker vid en tidpunkt då avväpningen av den största paramilitära sammanslutningen AUC nästan slutförts, vilket av många ansetts vara slutet på paramilitarismen i Colombia. Amerikanska Staternas Organisation (OAS) skriver dock om framväxten av nya beväpnade aktörer och/eller en förstärkning av redan existerande grupper i områden som övergivits av demobiliserade grupper. Under toppmötet mellan stats- och regeringschefer från EU, Latinamerika och Karibien i Wien i maj deklarerades att de som arbetar för att främja de mänskliga rättigheterna ska kunna räkna med skydd och stöd från staten. EU har också förbundit sig att stödja organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter i Colombia.

Min fråga till statsrådet är hur han kommer att agera för att Colombias regering ska uppfylla sina åtaganden att garantera människorättsförsvararnas säkerhet.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-06-05 Anmäld: 2006-06-05 Besvarad: 2006-06-14 Svar anmält: 2006-06-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-06-14)