Kraftfulla och snabba åtgärder mot nätdroger

Skriftlig fråga 2009/10:410 av Lundh, Fredrik (s)

Lundh, Fredrik (s)

den 20 januari

Fråga

2009/10:410 Kraftfulla och snabba åtgärder mot nätdroger

av Fredrik Lundh (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Användningen av nätdroger ökar bland ungdomar. Det gäller både olagliga droger och de droger som inte hunnit klassas som narkotika än.

En av nyheterna stavas MDPV och anses likna amfetamin och beskrivs som svårdoserad, vilket gör den extra farlig. Samtidigt är drogen, som säljs på Internet, laglig eftersom den inte narkotikaklassats.

Under förra året narkotikaklassades DXM och Spice, men denna process tar alldeles för lång tid. Samtidigt kommer nya droger direkt när en drog försvinner och försäljningssidor är inte svåra att hitta. Detta är en farlig utveckling som måste brytas.

Vi behöver flytta fram positionerna och på allvar ta upp kampen mot nätdrogerna, inte minst för våra barns och ungdomars skull. Klassningen av preparaten måste ske snabbare och ett batteri med kraftfulla åtgärder måste till direkt när nya preparat dyker upp.

En utredning om effektivare narkotikalagstiftning, som tillsattes av den förra socialdemokratiska regeringen, lämnade sitt betänkande i december 2008. I det föreslås flera olika åtgärder för att komma åt nätdrogerna, men ingenting har hänt från regeringens sida.

När avser statsrådet att återkomma till riksdagen med ett lagförslag om tuffare och snabbare tag mot nätdroger?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Anmäld: 2010-01-20 Inlämnad: 2010-01-20 Svar anmält: 2010-01-27 Besvarad: 2010-01-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-01-27)