Kötid för sjuksköterskor

Skriftlig fråga 2018/19:632 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

till Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

 

Sverige behöver fler sjuksköterskor. Det finns utländska sjuksköterskor som vill arbeta i Sverige, men i stället för att få jobba så hamnar sköterskorna i en kö.

Tidningen Dagens Medicin rapporterade nyligen om sjuksköterskor som tagit examen utanför EU, som får vänta upp till 18 månader för att få göra sitt kunskapsprov för att kunna arbeta i Sverige. Kunskapsprovet består av två delar: en teoretisk och en praktisk. Det senare provet får genomföras först när det förra provet är godkänt. Den sammanlagda kötiden för de båda proven uppgår i vissa fall till 18 månader.

Det är glädjande att fler sjuksköterskor vill komma till Sverige och arbeta i ett läge när det behövs fler sjuksköterskor. Men väntetiden för att göra sig anställbar är orimligt lång, både för den enskilda individen och för svensk hälso- och sjukvård.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Matilda Ernkrans:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att korta köerna till de nödvändiga kunskapsproven för sjuksköterskor som tagit examen utanför EU?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-05-09 Överlämnad: 2019-05-10 Anmäld: 2019-05-13 Svarsdatum: 2019-05-22 Sista svarsdatum: 2019-05-22
Svar på skriftlig fråga