Kostnadstäckning för icke planerad försvarsverksamhet

Skriftlig fråga 2013/14:668 av Peter Jeppsson (S)

Peter Jeppsson (S)

till Försvarsminister Karin Enström (M)

 

Den 22 maj, samma dag som övningen Open spirit avslutades, beslutade regeringen att våra svenska minröjningsfartyg samt stödfartyget HMS Trossö skulle genomföra ett icke planerat örlogsbesök i Riga samt därefter genomföra ytterligare verksamhet till sjöss tillsammans med Natostyrkan. 

Beslutet har inneburit en icke budgeterad och icke planerad merkostnad för Försvarsmakten på drygt 6 miljoner kronor, vilket bland annat innebär att höstens planerade övning Swenex är hotad på grund av detta.

Med tanke på det ekonomiskt ansträngda läge som Försvarsmakten (FM) befinner sig i och framför allt med tanke på de besparingskrav som regeringen har ålagt FM att genomföra vill jag härmed ställa frågan om regeringen avser att kompensera FM fullt ut för de kostnader som har uppkommit på grund av regeringens beslut i ärendet.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-06-10 Överlämnad: 2014-06-10 Anmäld: 2014-06-11 Besvarad: 2014-06-18 Sista svarsdatum: 2014-06-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga