kostnadsjämförelser mellan militära förband

Skriftlig fråga 1998/99:737 av Gunnarsson, Rolf (m)

Gunnarsson, Rolf (m)
Fråga 1998/99:737 av Rolf Gunnarsson (m) till försvarsministern om kostnadsjämförelser mellan militära förband

den 14 juni

 

Om några månader skall ett underlag för ett nytt försvarsbeslut presenteras. Högkvarteret jobbar med bl.a. ekonomiska underlag för beslutet. Bl.a. gäller det att ta fram uppgifter och ekonomiska kalkyler för fortsatt verksamhet för de olika förbanden/enheterna.

Oro finns ute på förbanden över hur de olika ekonomiska underlagen i dagsläget ser ut. Är det likvärdiga ekonomiska underlag som kommer att finnas som underlag för propositionen?

Jag har haft förmånen att ta del av de underlag som finns gällande kostnader för markhyror för de olika förbanden. Och dessa underlag oroar.

Detta då underlagen - de s.k. förbandskorten - knappast kan vara kompletta. Jag har tittat på I 13/Fo 53 och NB 13 och sett att man där - helt riktigt - tagit upp de kostnader man har för bl.a. markhyror. Men då jag har tittat på andra förband och enheter är kostnaden satt till noll kronor! Av de 43 enheter/förband jag kontrollerat har endast elva(!) angivit kostnader för markhyror. Just det här oroar också ute på de förband som, enligt givna anvisningar, tagit upp sina kostnader.

 

Vilka åtgärder avser statsrådet vidta för att de s.k. förbandskorten - och därmed de ekonomiska kalkylerna - kompletteras så att de blir likvärdiga som underlag?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-06-14 Besvarad: 1999-06-23 Anmäld: 1999-08-14
Svar på skriftlig fråga