Kostnadseffektivare vård

Skriftlig fråga 2017/18:1429 av Margareta Cederfelt (M)

Margareta Cederfelt (M)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

I en tidigare skriftlig fråga till Annika Strandhäll (2017/18:1264) frågade jag vilka åtgärder ministern avser att vidta för att svensk sjukvård ska nå paritet med den sjukvård som länderna inom OECD erbjuder sina medborgare relaterat till skattepengar, antal medarbetare, besök och väntetider. Det svaret som Annika Strandhäll ger upphov till ytterligare frågor.

Annika Strandhäll svarar att den svenska vården behöver mer resurser på nästan samtliga områden. Detta är anmärkningsvärt då min fråga handlade om att de ekonomiska medel som vården redan nu tilldelas är stora i jämförelse med tanke på den sjukvård som skattebetalarna får. Min fråga är obesvarad. 

Strandhäll skriver att primärvården är underförsörjd vad gäller allmänläkare. Detta är anmärkningsvärt med tanke på att denna grupp tar emot långt färre patienter än OECD-genomsnittet. Påståendet blir än mer otydligt när Strandhäll sedan säger att läkarna får mycket hjälp av sjuksköterskor.

Att Strandhäll svarar att läkarna får hjälp av sjuksköterskor på vårdcentralerna är även i sig anmärkningsvärt, och faktiskt mycket förvånande. Sjuksköterskorna har ett eget självständigt ansvar och utför arbetsuppgifter inom ramen för sin legitimation som sjuksköterskor.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialminister Annika Strandhäll:

 

På vilket sätt kommer ministern att verka för att svenska skattebetalare ska få en kostnadseffektivare vård i paritet med OECD-länderna relaterat till skattepengar, antal medarbetare, besök och väntetider genom ännu mer resurser?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-06-04 Överlämnad: 2018-06-04 Anmäld: 2018-06-05 Svarsdatum: 2018-06-13 Sista svarsdatum: 2018-06-13
Svar på skriftlig fråga