Kostnaderna vid betalning med kontokort

Skriftlig fråga 2005/06:1002 av Engström, Marie (v)

Engström, Marie (v)

den 14 februari

Fråga 2005/06:1002 av Marie Engström (v) till statsrådet Sven-Erik Österberg (s)

Kostnaderna vid betalning med kontokort

Under lång tid har det från många håll framhållits att det ligger ett värde i att kontanthanteringen minskar. För en tid sedan uppmanade bankföreningen bankerna att sänka avgifterna för kortanvändning. Ännu har ingen förändring skett.

Vilka konsekvenser höga respektive låga avgifter kan medföra visar ett exempel från Charlottenberg i Värmland. Där är gränshandeln omfattande och norska kontokort används flitigt men absolut inte svenska. Orsaken, säger de lokala butiksägarna, är de höga kostnader som de svenska bankerna tar ut vid kortbetalning. Motsvarande kostnad för kunder som använder norska kontokort är däremot minimal. Det har fått till följd att svenska kortterminaler i några fall helt enkelt tagits bort.

Ministern har vid flera tillfällen gett uttryck för att det är viktigt att avgifterna sänks.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet:

Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta för att minska kostnader vid betalning med kontokort?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-02-14 Anmäld: 2006-02-14 Besvarad: 2006-02-22 Svar anmält: 2006-02-22
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-02-22)