Kostnaderna för nya apotek

Skriftlig fråga 2008/09:965 av Axelsson, Lennart (s)

Axelsson, Lennart (s)

den 20 maj

Fråga

2008/09:965 Kostnaderna för nya apotek

av Lennart Axelsson (s)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Den borgerliga regeringens avreglering och utförsäljning av våra gemensamma apotek är nu beslutat i riksdagen. Det viktigaste argumentet för denna avreglering sägs vara att tillgängligheten i dag är för dålig. Förhoppningen är att antalet apotek ska öka och att service och öppettider ska bli bättre. Samtidigt ska alla som driver de nya apoteken ha en vinst av sitt företag. Allt detta ska inte kosta kunder eller skattebetalare något mer än i dag. Läkemedelsindustrin oroar sig för att deras resurser för forskning kommer att minska drastiskt. Vår läkemedelsindustri som i dag ger mer i exportintäkter än bilindustrin känner sig alltså hotad. I debatten kring den här frågan har vi inte kunnat få något klart besked om vilka som ska betala notan för den ökade tillgängligheten.

Min fråga till socialministern är:

Kan socialministern ge en utförlig och detaljerad redovisning över vilka som kommer att få betala kostnaderna för de utökade öppettiderna, den förbättrade servicen och det stora antalet nya apotek med flera anställda?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-05-20 Anmäld: 2009-05-20 Besvarad: 2009-05-27 Svar anmält: 2009-06-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-05-27)