Kostnaderna för Kronofogdemyndighetens it-utveckling

Skriftlig fråga 2012/13:295 av Persson, Peter (S)

Persson, Peter (S)

den 6 februari

Fråga

2012/13:295 Kostnaderna för Kronofogdemyndighetens it-utveckling

av Peter Persson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Ända sedan Kronofogdemyndigheten avskildes från Skatteverket har frågan om myndighetens it-utveckling varit aktuell. En analys av kostnaderna för denna kan vara av allmänt intresse, såvida inte statsrådet i svaret på frågan kan ge ett exakt besked om deras omfattning. Helt klart är dock att kostnaderna torde ha haft en helt annan omfattning än de beräkningar som gjordes i proposition 2006/07:99 En fristående Kronofogdemyndighet.

I fjolårets budgetunderlag för Kronofogdemyndigheten anges att en omplanering av it-utvecklingen påbörjades hösten 2010. I budgetunderlaget skrivs att separationen från Skatteverket inte kommer att klaras inom befintliga anslag och befintlig låneram (som begärs utökad till strax under 300 miljoner för 2013). Myndigheten skulle i juni 2012 återkomma till departementet med tidplan, fakta och kostnader. Ämnet utvecklas inte närmare i regeringens statsbudget för 2013 annat än att Kronofogdemyndighetens anslag något motsägelsefullt minskas trots att ärendevolymen ökar och datakostnadsfrågan tycks hänga i luften.

Avser finansministern att ta något initiativ till att en analys görs för att granska Kronofogdemyndighetens it-kostnader utifrån främst separationen av it-verksamheten från Skatteverkets?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-02-06 Anmäld: 2013-02-12 Besvarad: 2013-02-15 Svar anmält: 2013-02-19
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-02-15)