Kostnader i samband med EU-ordförandeskapet

Skriftlig fråga 2008/09:397 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 12 december

Fråga

2008/09:397 Kostnader i samband med EU-ordförandeskapet

av Carina Adolfsson Elgestam (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Under Sveriges ordförandeskap i EU kommer det att hållas ministerrådsmöten runt om i landet. Ett ministerrådsmöte med jordbruksministrarna kommer exempelvis att förläggas till Kronobergs län. Det är bra och utvecklande för regionen med alla tillresta politiker och tjänstemän under ordförandeåret. Men det finns en baksida, och det är behovet av utökad polisbevakning av de närvarande politikerna.

För Kronobergs del handlar det om 500 poliser som måste närvara under mötet och behöver förflyttas från andra polisdistrikt. Denna extra utökning av personal får Polismyndigheten i Kronoberg själv bekosta vilket blir en stor utgift i en redan tuff budget.

Avser ministern att verka för tillförande av extra ekonomiska resurser för att den lokala polismyndigheten ska klara av bevakningen av ministerrådsmötet i Kronoberg?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-12-12 Anmäld: 2008-12-12 Besvarad: 2008-12-17 Svar anmält: 2008-12-17
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-12-17)