Kostnader för vaccin

Skriftlig fråga 2008/09:1090 av Hultqvist, Peter (s)

Hultqvist, Peter (s)

den 21 juli

Fråga

2008/09:1090 Kostnader för vaccin

av Peter Hultqvist (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Dalarnas landsting har ansvaret för att vaccinera länets befolkning mot den så kallade svininfluensan. Kostnaden för detta, utan avgifter och med två vaccineringstillfällen, uppges av landstingsledningen uppgå till ca 50 miljoner kronor. Dessa pengar finns ej budgeterade. Risken är uppenbar att de på ett negativt sätt kommer att belasta landstingets ekonomi.

Totalt för landet räknar SKL med att kostnaden blir mellan 2 och 3 miljarder kronor. Om avgifter sätts för att kompensera en del av de extra kostnaderna blir effekten med stor sannolikhet att delar av befolkningen inte vaccineras. Alternativet är neddragningar i annan viktig sjukvårdande verksamhet. Hittills har regeringen sagt nej till extra pengar för att kompensera landstingens extra kostnader.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta dels för att eventuella avgiftsuttag inte ska leda till att människor avstår från vaccinering, dels för att inte en konsekvens av de ökade kostnaderna blir neddragningar i annan sjukvårdande verksamhet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-07-21 Besvarad: 2009-08-04 Anmäld: 2009-08-13 Svar anmält: 2009-08-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-08-04)