kostnader för säkerhetsåtgärder vid kommunala flygplatser

Skriftlig fråga 2001/02:72 av Wegendal, Lars (s)

Wegendal, Lars (s)

den 17 oktober

Fråga 2001/02:72

av Lars Wegendal (s) till näringsminister Björn Rosengren om kostnader för säkerhetsåtgärder vid kommunala flygplatser

De avskyvärda terrordåden i USA den 11 september har inneburit avsevärt ökade säkerhetsarrangemang även i vårt land. Främst märker vi det på våra flygplatser. Allt bagage kontrolleras och vi måste som resenärer visa legitimation. I det spända läge som råder och med den hotbild som föreligger är detta inget att förvånas över. Det har också inneburit ett minskat antal passagerare på inrikesflyget. Antalet resande från Växjö flygplats har minskat med 10 % under september månad. Den ökade kontrollen innebär att allt utrikesbagage ska röntgas och alla passagerare ska kontrolleras.

Utbyggnaden av detta nya kontrollsystem ska vara färdig senast oktober 2002. På de kommunala flygplatserna är det polisen som sköter bevakningen och får stå för investeringen av utrustning men även flygplatserna åsamkas kostnader för ombyggnad. Växjö flygplats beräknar en kostnad på 2@4 miljoner för den maskinella utrustningen. Vilka kostnader som den kommunala flygplatsen får är ännu ej klarlagt.

Min fråga till näringsministern är:

Avser ministern att införa ett riktat bidrag till de kommunalt ägda flygplatserna med anledning av de nya säkerhetsåtgärder som krävs efter den 11 september?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-10-17 Anmäld: 2001-10-23 Besvarad: 2001-10-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-10-23)