kostnader för Mobrus Gaucher

Skriftlig fråga 1999/2000:279 av Klockare, Lennart (s)

Klockare, Lennart (s)

den 25 november

Fråga 1999/2000:279

av Lennart Klockare (s) till socialminister Lars Engqvist om kostnader för Mobrus Gaucher

Vissa allvarliga sjukdomar kan, på ett framgångsrikt sätt, behandlas med läkemedel. Men det leder samtidigt till stora kostnader för samhället. Exempel på sådana sjukdomar är blödarsjukdomar och Mb Gaucher (Norrbottensjukan) @ en sällsynt, ärftlig metabol sjukdom. Dessa sjukdomar är synnerligen allvarliga för de drabbade och medicinen hjälper på ett mycket bra sätt. Det är högt prioriterade sjukdomar.

När läkemedelskostnaderna började föras över från staten till landstingen bestämdes att kostnaden för de blödarsjuka solidariskt skulle delas av alla landsting. En viss ansamling av de sjuka fanns i Stockholm, Göteborg och Malmöområdet. Kostnaden per sjuk varierar men ligger omkring 1 miljon kronor per år. Kostnaden för ett landsting som Norrbotten blir ca 13 miljoner kronor, vilket i huvudsak går till patienter i storstadsregionerna. Cirka hälften av landets patienter med Mb Gaucher finns inom Norrbottens län. Behandlingen kostar drygt 2 miljoner/år per patient. Kostnaden för patienterna får Norrbottens landsting ta på egen hand och de uppgår till ca 25 miljoner årligen. Medicinen (Cerezym) för dessa patienter är relativt ny och är först under innevarande år prissatt.

På samma sätt som för blödarsjuka borde hela landet bära kostnaden solidariskt även för patienter med Mb Gaucher.

Med anledning av den beskrivna situationen vill jag fråga socialministern:

Avser ministern att vidta någon åtgärd i denna fråga?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1999-11-26 Anmäld: 1999-11-30 Besvarad: 1999-11-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 1999-11-30)