kostnader för hemtjänst i vistelsekommun

Skriftlig fråga 2003/04:462 av Bråkenhielm, Catharina (s)

Bråkenhielm, Catharina (s)

den 12 december

Fråga 2003/04:462

av Catharina Bråkenhielm (s) till socialminister Lars Engqvist om kostnader för hemtjänst i vistelsekommun

I dag gäller regeln att kommuner är skyldiga att tillgodose behovet av hemtjänst för alla som vistas i kommunen, även för personer som är boende i en annan kommun.

Det är rimligt att en person erbjuds hemtjänst på den plats där han eller hon vistas. Problem uppstår dock för kommuner som har en hög andel fritidsboende. Det har blivit allt vanligare att människor vistas halvårsvis i sina sommarhus, framför allt efter pensionering. Det medför omfattande kostnader för de berörda kommunerna, som måste betala för hemtjänst åt de fritidsboende utan att någon ersättning utgår från hemkommunen. Personalen blir extra hårt belastad under sommaren, då semestrar samtidigt ska tas ut. Följden blir många övertidstimmar och sjukskrivningar.

Inom grundskolan får elever med särskilda skäl gå i skola i annan kommun. Inom det nationella gymnasieprogrammet finns en frihet att gå i gymnasium i en annan kommun än hemkommunen. Då har den mottagande kommunen rätt till ersättning från elevens hemkommun. I sjukvården har patienten valmöjlighet enligt hälso- och sjukvårdslagen och då sker ersättning utifrån riksavtalet för utomlänssjukvård. Men när det gäller hemtjänsten finns inget motsvarande system för kompensation av kostnader.

Jag vill fråga socialministern om regeringen avser att vidta några åtgärder för att kommuner med många fritidsboende inte ska drabbas av orimligt höga kostnader för hemtjänsten.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-12-12 Anmäld: 2003-12-12 Besvarad: 2003-12-17 Svar anmält: 2003-12-17
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-12-17)