Kostnader för hälsointyg

Skriftlig fråga 2005/06:391 av Johansson, Jan Emanuel (s)

Johansson, Jan Emanuel (s)

den 17 november

Fråga 2005/06:391 av Jan Emanuel Johansson (s) till statsrådet Morgan Johansson (s)

Kostnader för hälsointyg

Regeringens särskilda satsning på förstärkt missbrukarvård, Ett kontrakt för livet, som ska pågå under åren 2005@2007 är mycket viktig. Syftet med satsningen är att stärka alla individers rätt till vård och omsorg. Det handlar om att stimulera kommunernas arbete med missbrukarvård. Den statliga missbrukarvården ska bli billigare för kommunerna samtidigt som kommunerna stärker vårdkedjans alla delar, från uppsökande verksamhet, avgiftning, vård, boende, sysselsättning, stöd i boende och meningsfull fritid.

Ett stort problem är de kostnader som är förknippade med hälsointyg som kan behövas av olika skäl, till exempel för att kunna ta ett jobb där körkort krävs. När missbrukare har avslutat sin behandling och vill ha intyg på att de kan köra bil igen krävs att de genomgår ett antal drogtester under viss tid. Det är en fullt rimlig ordning. Men kostnaderna för den enskilde kan bli mycket höga. 5 000@6 000 kr är ingen ovanlig kostnad för att skaffa de intyg som krävs (ett antal prov under viss tid under kontrollerade former av någon som godkänts av berörda myndigheter). Landstingen hanterar frågan lite olika. Ska det ses som en uppgift inom landstingsuppdraget (det vill säga skattesubventionerat) eller som en service utan skattesubventionering, eller ska dessa provtagningar ske helt utanför landstingets regi? De höga kostnaderna för den enskilde är i dag i alltför många fall ett hinder för en återanpassning till samhället och bör uppmärksammas när man tittar över hur vårdkedjan kan förbättras för missbrukare. Det är också av vikt att dessa frågor hanteras på ett likartat sätt över landet så att alla vet vad som gäller.

Avser statsrådet att ta några initiativ när det gäller regler och kostnader för hälsointyg för dessa grupper?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-11-17 Anmäld: 2005-11-17 Besvarad: 2005-11-23 Svar anmält: 2005-11-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-11-23)