Kostnader för fordon, drivmedel och redskap under bränderna

Skriftlig fråga 2017/18:1622 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

När det är kris och det brinner gör alla vad de kan för att hjälpa till i arbetet med att släcka bränderna. Detta har skett på ett helt fantastiskt och beundransvärt sätt.  Många frivilliga har hjälpt till med fordon, arbetskraft och material i arbetet med de svårsläckta bränderna.

Många lantbrukare har använt sina traktorer och gödseltunnor i arbetet på ett helt föredömligt sätt. Samma lantbrukare betalar sedan höga dieselskatter och har det tufft med lönsamhet och konkurrenskraft.

Självklart är det svårt att värdera och ersätta frivilliga insatser vid ett så omfattande släckningsarbete som nu har varit nödvändigt.

Min fråga till statsrådet Sven-Erik Bucht är dock:

 

Avser ministern att på något sätt ersätta de lantbrukare och frivilliga som utöver sin arbetstid dessutom haft omkostnader för sina fordon och drivmedel? 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-08-21 Överlämnad: 2018-08-22 Anmäld: 2018-08-30 Svarsdatum: 2018-09-05 Sista svarsdatum: 2018-09-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga