Kostnader för barns glasögon

Skriftlig fråga 2005/06:21 av Schyman, Gudrun (-)

Schyman, Gudrun (-)

den 19 september

Fråga 2005/06:21 av Gudrun Schyman (-) till socialminister Berit Andnor (s)

Kostnader för barns glasögon

Kostnaderna för barns glasögon är en stor fråga för familjeekonomin, särskilt om man är ensamstående förälder. En del landsting ger bidrag, andra inte. Framför allt är variationen mellan olika landsting stor.

Barn med synfel behöver glasögon redan under uppväxten, upp till åtta@tio års ålder, för att få en normal synutveckling. Glasögon för barn borde därför betraktas som en medicinsk behandling.

Genom att inte betrakta glasögon som medicinskt hjälpmedel och genom att det inte finns fasta riktlinjer för bidrag kommer många barn att få mycket olika behandling, dels beroende på familjens ekonomi, dels beroende på bostadsort.

Min fråga till statsrådet är:

Tänker statsrådet vidta några åtgärder för att barn med synfel ska få en lika behandling?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2005-09-20 Anmäld: 2005-09-20 Besvarad: 2005-09-28 Svar anmält: 2005-09-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-09-28)