Kostnader för Archer

Skriftlig fråga 2014/15:479 av Mikael Oscarsson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

I regeringens inriktningsproposition för försvaret 2016 – 2020 framgår att regeringen vill att riksdagen bemyndigar regeringen att köpa in pjäser i artillerisystemet Archer.

Artillerisystemet är ett samarbetsprojekt med Norge, som skulle vara en aktiv part i systemets framtagande och inköp. I dag saknas dock giltigt mandat för Försvarsmakten att anskaffa pjäserna på grund av att Norge valt att avsluta samarbetet. Förhoppningar har framförts att de norska pjäserna kommer att kunna säljas till ett annat land, men detta är dock långt ifrån självklart. Om en sådan försäljning uteblir uppstår en i dag okänd fördyring för Sverige då vi plötsligt har 24 överblivna pjäser att hantera.

Regeringskansliet har också sagt att ”Vi kan helt enkelt inte från regeringskansliets sida överblicka hur stor fördyringen blir annat än vi vågar påstå att den bör vara relativt begränsad och hanterlig.” Samtidigt har ÖB Sverker Göranson tydliggjort att en fördyring av projektet inte finns med i Försvarsmaktens planering.

Det verkar i denna fråga råda väldigt många ”om”, ”kanske” och ”vi vet inte riktigt”.

Frågan är hur mycket dyrare projektet riskerar att bli om de norska 24 pjäserna inte kan säljas till ett annat land.

 

Finns det klausuler i avtalet med Norge som stipulerar att Norge får stå för hela sin kostnad vid ett eventuellt brutet avtal, om inte, kompenserar Norge Sverige för den avbrutna affären i någon utsträckning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-04-29 Överlämnad: 2015-04-29 Anmäld: 2015-05-05 Svarsdatum: 2015-05-13 Sista svarsdatum: 2015-05-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga