Kostnaden för utanförskapet i eurosamarbetet

Skriftlig fråga 2008/09:507 av Weibull Kornias, Marie (m)

Weibull Kornias, Marie (m)

den 20 januari

Fråga

2008/09:507 Kostnaden för utanförskapet i eurosamarbetet

av Marie Weibull Kornias (m)

till statsrådet Cecilia Malmström (fp)

Den finansiella krisen har visat att euroländerna, tack vare den gemensamma valutan, lyckats undvika fluktuationer i valutakursen. Den svenska kronan däremot har drabbats hårt och inte sedan 2002 har den svenska kronan varit så svag.

Utöver att små valutor drabbats särskilt hårt har utanförskapet även andra kostnader.

Sedan eurons införande gör Kommerskollegiet bedömningen att Sverige har en icke oansenlig ekonomisk kostnad i form av förlorade exportintäkter.

Den politiska kostnaden kan vara svår att mäta, men ska inte förringas.

Mot bakgrund till detta frågar jag därför statsrådet för EU-frågor:

Är statsrådet beredd att verka för att utreda kostnaden för att stå utanför eurosamarbetet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-01-20 Anmäld: 2009-01-21 Besvarad: 2009-01-28 Svar anmält: 2009-01-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-01-28)