Kostnaden för investeringar i nya vatten- och avloppssystem

Skriftlig fråga 2015/16:995 av Larry Söder (KD)

Larry Söder (KD)

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

De kommunala vatten- och avloppssystemen står inför mycket stora investeringsbehov. För kommunerna är detta en stor ekonomisk utmaning. Nya krav ställs också på enskilda avloppssystem med stora infiltrationsbäddar, vilket medför stora investeringar som många fastighetsägare, särskilt i glesbygd, inte klarar av att finansiera. Ofta står inte investeringskostnaderna i paritet med fastighetsvärdet och taxeringsvärdet på fastigheten.

Den enskilda fastighetsägaren hamnar då i en situation där det inte går att belåna fastigheten till investeringen. Då faller fastigheten i värde eftersom den inte uppfyller de nya kraven på avloppsrening. Fastigheten kan ibland inte heller säljas för motsvarande byggnationskostnaden, och fastighetsägaren kan tvingas att avyttra sin bostad under nivån för belåning eller att inte ha fungerande avloppssystem. Därmed fastnar fastighetsägaren i en omöjlig situation, trots att fastigheten har en fungerande avloppsanläggning. Detta kan i förlängningen medföra lägre kommunala fastighetsavgifter i glesbygden på grund av sänkta taxeringsvärden.

Med de nya kraven på avloppsrening kopplat till nuvarande finansieringsprinciper för va-avgifter ställs både kommuner och enskilda fastighetsägare i svåra ekonomiska situationer. Problembilden finns i hela landet, men särskilt i glesbygden. De nya kraven åtföljs inte av en motsvarande finansieringslösning för att klara pålagor som riksdag och myndigheter beslutat om. Situationen kräver att det tas fram förslag till realistiska ekonomiska lösningar för kommuner och enskilda fastighetsägare.

Min fråga till klimat- och miljöminister Åsa Romson är:

 

Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att finna en lösning på den ekonomiska situationen för fastighetsägare som inte har möjlighet att finansiera investeringarna som krävs i nya vatten- och avloppssystem?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2016-03-16 Överlämnad: 2016-03-17 Anmäld: 2016-03-18 Svarsdatum: 2016-03-23 Sista svarsdatum: 2016-03-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga