Kostens roll för viktminskning

Skriftlig fråga 2019/20:1330 av Ulrika Jörgensen (M)

Ulrika Jörgensen (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Övervikt och fetma är ett ökande problem i Sverige, inte minst bland våra barn och ungdomar. Flera av våra sjukdomar är kopplade till våra levnadsvanor.

Det är positivt att regeringen tillsatt en nationell samordnare för att främja ökad fysisk aktivitet för att vända utvecklingen med övervikt och fetma. Att få fler individer att röra på sig bidrar till en bättre folkhälsa, men övervikt och fetma är ett sammansatt problem där fysisk aktivitet är en del av lösningen. Kostvanor är en annan lika viktig del. Om regeringen menar allvar med att vända den negativa trenden med övervikt och fetma så måste det till ett helhetsgrepp där också kostvanor inkluderas.

För att nå viktreduktion när man väl nått medicinskt diagnostiserat stadium av fetma så är inte enbart rörelse tillräckligt. Vill man påverka nivån av fetma och övervikt bör det även läggas mer fokus på kosten.

Att, som från exempelvis Skolverkets sida, lägga förslag om att ta bort kostens betydelse i samband med rörelse och hälsa i nya kursplanen är att gå i helt fel riktning. Det är ju tydligt att vi behöver mer kunskap i samhället om kostens och rörelsens betydelse för vår hälsa, inte mindre

Min fråga till socialminister Lena Hallengren blir därför:

 

Kommer ministern att ta ett helhetsgrepp för att vända utvecklingen av fetma och övervikt, där både kostvanor och fysisk aktivitet inkluderas?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-05-08 Överlämnad: 2020-05-11 Anmäld: 2020-05-12 Svarsdatum: 2020-05-20 Sista svarsdatum: 2020-05-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga