Kost och hälsa i den nya kursplanen

Skriftlig fråga 2019/20:524 av Ulrika Jörgensen (M)

Ulrika Jörgensen (M)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Den 25 september 2019 publicerade Skolverket ett pressmeddelande med förslag på förändrade kursplaner. Inledningsvis uppstod en del uppmärksamhet kring förslaget om att ta bort antikens historia, men det är tydligt att även andra områden är starkt berörda.

I den befintliga kursplanen för idrott och hälsa är följande stycke under hälsa och livsstil borttaget i det nya förslaget: ”- olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.”

Även följande stycke är borttaget i det nya förslaget: ”- individuella behov av energi och näring, t ex vid idrottande, samt hur måltider kan kompenseras efter olika behov.”

Stycket fanns tidigare med i kursplanen för hem- och konsumentkunskap och tog upp sambandet mellan rörelse, kost och hälsa.

När rapport efter rapport kommer om att övervikt och fetma ökar i Sverige bland våra barn och ungdomar så är det är tydligt att vi behöver mer kunskap i skolan och samhället om kostens och rörelsens betydelse för vår hälsa, inte mindre. Det är uppenbart att ovanstående citerade avsnitt fyller ett syfte.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

Kommer ministern att ställa sig bakom Skolverkets förslag, där det i den nya kursplanen saknas viktiga delar om kostens och rörelsens betydelse för en god hälsa?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-29 Överlämnad: 2019-12-02 Anmäld: 2019-12-03 Svarsdatum: 2019-12-11 Sista svarsdatum: 2019-12-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga