Kosovos medlemskap i Europeiska radio- och tv-unionen

Skriftlig fråga 2013/14:342 av Dibrani, Adnan (S)

Dibrani, Adnan (S)

den 21 januari

Fråga

2013/14:342 Kosovos medlemskap i Europeiska radio- och tv-unionen

av Adnan Dibrani (S)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Europeiska radio- och tv-unionen (EBU) är världens största sammanslutning för nationella radio- och tv-bolag. Unionen hade 2011 74 aktiva medlemmar i 56 länder och sedan 2012 dessutom 37 associerade medlemmar från hela världen.

Enligt stadgan kan radio- och tv-bolag i länder som är medlemmar i Europarådet bli medlemmar i EBU. Det innebär att också länder utanför Europa såsom Israel, Armenien, Azerbajdzjan och Georgien har beviljats medlemskap. Kazakstan beräknas bli nästa medlemsstat i EBU.

Unionen är en viktig samarbetspartner för utbyte av nyhetsinslag inom sport, kultur och underhållning – inte minst Eurovision Song Contest – genom Eurovision. Den har en viktig uppgift att på så sätt öka kunskapen om och förståelsen för andra länder och kulturer.

Kosovo är ett litet land på Balkan, omgivet av stater som deltar i utbyte av sport, kultur och underhållning genom EBU. Även Kosovo är i stort behov av denna typ av kontakter för att kunna bygga upp goda relationer med grannländer och övriga Europa.

Fråga:

Avser kulturministern att vidta några åtgärder för att underlätta för Kosovo att bli medlem i den europeiska radio- och tv-unionen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-01-21 Anmäld: 2014-01-22 Besvarad: 2014-01-29 Svar anmält: 2014-01-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-01-29)