Omfattande planerat tekniskt arbete

Under tisdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Kosovos deltagande i idrottsutbytet i EM och VM

Skriftlig fråga 2013/14:341 av Dibrani, Adnan (S)

Dibrani, Adnan (S)

den 21 januari

Fråga

2013/14:341 Kosovos deltagande i idrottsutbytet i EM och VM

av Adnan Dibrani (S)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Republiken Kosovo har erkänts av 105 av FN:s 193 medlemsstater, bland annat USA och Sverige. Den internationella domstolen i Haag har godkänt republikens själständighetsförklaring i februari 2008.

Kosovo är ett litet land på Balkan, omgivet av stater som deltar i idrottsutbyte med övriga länder i Europa och övriga världen. Kosovo är i stort behov av denna typ av kontakter för att kunna bygga upp goda relationer med länderna i Europa och världen. Idrott har en stor betydelse när det gäller att öka intresset och förståelsen för andra länder och kulturer.

För Kosovos del skulle möjlighet till deltagande i större idrottsevenemang som EM och VM också innebära att motsättningarna inom landet efter Kosovokriget lättare skulle kunna bryggas över.

Fråga:

Avser kultur- och idrottsministern att vidta några åtgärder för att underlätta för Kosovo att delta i idrottsutbytet i EM och VM?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-01-21 Anmäld: 2014-01-22 Besvarad: 2014-01-29 Svar anmält: 2014-01-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-01-29)