kosovoalbanska flyktingar och visumtvånget

Skriftlig fråga 1998/99:547 av Westerholm, Barbro (fp)

Westerholm, Barbro (fp)
Fråga 1998/99:547 av Barbro Westerholm (fp) till statsrådet Pierre Schori om kosovoalbanska flyktingar och visumtvånget

den 20 april

 

Bland de kosovoalbaner som är på flykt finns de som vill stanna kvar i närområdet och de som vill komma till sina släktingar i andra länder, t.ex. Sverige. Och i Sverige finns kosovoalbaner som inte vill något hellre än att ta emot sina flyende släktingar. I brev jag fått kännedom om räknar kosovoalbaner upp namn och personnummer på anhöriga på flykt, en del meddelar vilka som har ID-handlingar och inte. Många bifogar ett telefonnummer i Makedonien varifrån man kan nå dem. Någon har t.o.m. lämnat tältnumret från ett av lägren.

Det rimliga vore att flyktingar som vill komma till Sverige och som har släktingar här som är villiga att ta emot dem bereds denna möjlighet och inte tvingas skingras ytterligare. Det går emellertid inte för det är omöjligt att söka visum för besök på de platser där flyktingarna befinner sig.

 

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga vad regeringen avser göra för att underlätta återföreningen mellan kosovoalbaner i Sverige och deras släktingar som är på flykt i Makedonien och Albanien.

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-04-20 Anmäld: 1999-04-27 Besvarad: 1999-05-06
Svar på skriftlig fråga