Kosovo

Skriftlig fråga 1997/98:693 av Hoffmann, Ulla (v)

Hoffmann, Ulla (v)
Fråga 1997/98:693 av Ulla Hoffmann (v) till statsrådet Pierre Schori om Kosovo

I Aftonbladet den 25 april skildras ingående effekterna av de svenska myndigheternas deportationer av kosovoalbaner som sökt asyl i Sverige. Ytterst få av de som var föremål för massdeporteringen 1993-1994 finns nu i Kosovo. Det stora flertalet är fortfarande på flykt i Europa. Ismet Berdynaj vid centrumet för försvar av mänskliga rättigheter i Pristina uppger att färre än 50 familjer som sökt asyl i Sverige finns i Kosovo. De flesta har avbrutit deportationsresan innan man anlänt till Kosovo. Andra har åter lämnat Kosovo efter kort tid. I artikeln beskrivs också ett blodigt bombattentat mot en av det fåtal familjer som stannat i Kosovo efter att ha deporterats från Sverige.

Sverige har slutit ett återtagandeavtal med Förbundsrepubliken Jugoslavien som ännu inte ratificerats av republikens parlament. I avtalet ingår en klausul om att utveckla de vänskapliga förbindelserna och ett jämbördigt allomfattande samarbete mellan länderna.

I dag har läget i Kosovo som bekant drastiskt skärpts samtidigt som fascister inträtt i Belgradregeringen. EU:s utrikesministrar skall den 29 april fortsätta diskussioner om sanktioner mot Belgrad på grund av utvecklingen i Kosovo.

Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet Schori vilka åtgärder regeringen avser vidta för att asylsökande kosovoalbaner i fortsättningen skall få det skydd i Sverige som skall ges enligt svensk lagstiftning och internationella konventioner.

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1998-04-30 Anmäld: 1998-05-04 Besvarad: 1998-05-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga