Kortavgifter för småföretagare

Skriftlig fråga 2013/14:652 av Hans Hoff (S)

Hans Hoff (S)

till Statsrådet Peter Norman (M)

 

Omkring 70 procent av alla betalningar i handeln sker med betalkort i dag. Banken tar ut en avgift av handlaren som är i genomsnitt 3:30 kronor per transaktion. Men om kunden betalar med ett kreditkort varierar avgiften mellan 1 och 3 procent av köpesumman. Avgiften gäller oavsett om kunden utnyttjar krediten eller inte.

För en småföretagare utgör avgiften för köp med kreditkort en betydande utgift. Eftersom marknaden dessutom domineras av två aktörer har företagare ingen möjlighet att pressa ned sina kostnader.

Kortbetalningar föredras av en mycket stor majoritet av företagarna, främst med tanke på säkerhet. Men den höga avgiften vid köp med kreditkort gör att många hellre tar emot kontanter. Enligt Svensk Handel betalar hushåll och företag minst 1 miljard mer i kortavgifter än vad som är motiverat.

Statsrådet Peter Norman har i ett tidigare frågesvar skrivit att ett förslag till förordning om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner bereds i Finansdepartementet.

Har arbetet i departementet lett till att småföretagares kostnader vid köp med kreditkort kan begränsas?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-06-03 Överlämnad: 2014-06-03 Besvarad: 2014-06-11 Sista svarsdatum: 2014-06-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga